Τα έργα μας
ΔΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ
  • ΕΠΙΣΗΜΟ WEB SITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΠΩΝ

    url: http://www.sapes.gr
    Status: Online    Το επίσημο web site του Δήμου Σαπών, βασίζεται σε ένα custom σύστημα διαχείρισης περιεχομένου με backend PHP/MySQL.