Τα έργα μας
ΑΙΧΜΗ Α.Ε.
  • AIXMH A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΚΟ WEB SITE

    url: http://www.echmi.gr
    Status: Online    Το εταιρικό web site της εταιρείας συμβούλων επενδύσεων ΑΙΧΜΗ Α.Ε. σχεδιάστηκε με τη χρήση της πλατφόρμας Flex και αναπτύχθηκε με τη σύγχρονη φιλοσοφία των Rich Internet Applications, παρέχοντας ενημέρωση στους επισκέπτες του, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνει της εύκολης αναβάθμισης και εξέλιξης μέσω των διαθέσιμων για το Flex Components.