Σχεδίαση Ιστοσελίδων

Η i-magic μπορεί να σχεδιάσει για την επιχείρησή σας, το κατάλληλο web site που θα αποτελεί τη "βιτρίνα σας" στο Διαδίκτυο. Κατά τον σχεδιασμό, λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψιν οι τελευταίες τεχνολογίες και προδιαγραφές, ώστε το web site σας να είναι προσβάσιμο, ευχάριστο, λειτουργικό και κυρίως να παρουσιάζει και να υποστηρίζει την επιχείρησή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η σχεδίαση μπορεί να γίνει εξ' ολοκλήρου από την αρχή για εσάς, ή να χρησιμοποιηθούν έτοιμα επαγγελματικά πρότυπα (templates) με μικρότερο κόστος.