Εξειδικευμένες Εφαρμογές

Αν οι ανάγκες σας είναι περισσότερο πολύπλοκες για να ικανοποιηθούν από τυποποιημένες λύσεις, η i-magic μπορεί να σχεδιάσει για εσάς μια εξειδικευμένη εφαρμογή που θα τις καλύπτει. Εφαρμογές για διαχείριση πελατών, διαχείριση έργων κλπ, μπορούν να αναπτυχθούν εξ' ολοκλήρου σύμφωνα με τις ανάγκες σας.